AAOS Past Presidents

Asian American Optometric Society Presidents
(Formerly known as the Japanese American Optometric Society) 
 

1970s 1980s 1990s 2000s
Takao Shishino 1972-1973 Steve Kurata 1980-1981 Kendric Kajikawa 1990 Audra Yoshimura 2001-2002
Tak Shimazaki 1974-1975 Sanford Koyama 1982-1983 Seiju Terada 1991-1992 Judy Tong 2002-2003
David Wakabayashi 1976 Thomas Yamaguchi 1984-1985 Donald Matsumoto 1993 Greg Kame 2004
Roy Takemura 1976-1977 Randall Yumori 1986-1987 John Nishimoto 1994-1995 Steve Bae 2005
Luke Abo 1978-1979 John Hayashida 1988 Lynn Matsuda 1997 Cindy Siu 2006
  Lynn Kurata 1989 Trang Nguyen 1998-1999 Mark Sawamura 2007
      Daniel Tang 2008
      Long Tran 2009
       
2010s      
Aaron Sako 2010      
Stacey Gin 2011      
Kristal Kawamoto 2012      
Shawn Yamamoto 2013      
Jeffrey Nishi 2014      
Kenny Fukuda 2015      
Jason Lam 2016